Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2 ] 
Drukuj
Autor Wiadomość
PostNapisane: 20 cze 2012, o 12:51 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 29 maja 2012, o 11:50
Posty: 46
Podziękowań: 19
Tajemnica Szczęścia

Tajemnica Szczęścia - zbiór 15 modlitw, które miała otrzymać św. Brygida Szwedzka podczas
wizji Chrystusa w rzymskiej bazylice św. Pawła za Murami.


Historia
Według biografów Brygidy do objawienia doszło w Rzymie, kiedy odwiedziła ona bazylikę św.
Pawła za Murami. Tutaj, jak twierdziła, odbyć miała rozmowę z ukrzyżowanym Chrystusem. Do
dziś w bazylice można zobaczyć krucyfiks naturalnej wielkości dłuta Piotra Cavalliniego, przed
którym dojść miało do objawienia. Jak wynika z przekazów Brygidę od dłuższego czasu
zastanawiało, ile ciosów Chrystus otrzymał podczas swej męki. Podczas objawienia miał on jej
odpowiedzieć: Moje Ciało otrzymało 5480 ciosów. Jeżeli chcesz je uczcić pobożną praktyką,
zmów 15 Ojcze nasz i 15 Zdrowaś z modlitwami, których cię nauczyłem podczas całego roku
w ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą Moją Ranę.
Za czasów św. Brygidy, w XIV wieku nie znano jeszcze techniki drukarskiej, dlatego uciekano się
do usług kopistów. Papież Urban VI zachęcał do zwiększania ilości powstających egzemplarzy. O
teksty te ubiegali się królowie, władcy, biskupi, uniwersytety, klasztory, biblioteki.
Modlitwy Tajemnic Szczęścia i towarzyszące im obietnice jakie miała otrzymać Brygida zostały
przepisane z książeczki i wydane w Tuluzie w 1740 przez jezuitę ojca Adriana Parvilliersa,
misjonarza apostolskiego Ziemi Świętej z pozwoleniem, aprobatą i poleceniem ich
rozpowszechniania. Przetłumaczono je na wiele języków, w tym także na język polski.
Publikacja ta uzyskała potwierdzenie wielu dostojników kościelnych, jak np. kardynała Pierre'a
Girauda arcybiskupa Cambrai w 1845 roku, arcybiskupa Tuluzy Floriana-Julesa-Félixa Despreza w
1863 roku. 31 maja 1862 książeczka otrzymała błogosławieństwo papieża Piusa IX. Podstawowy
tekst tej religijnej broszurki w tłumaczeniu na pięć języków został przedłożony Świętej Kongregacji
ds. Obrzędów dnia 20 kwietnia 1950. Wydawcą jest Casa di Padre Pio Case postale 231, Saint-
Remi, Quebec, Kanada.
Piętnaście modlitw św. Brygidy zwanych popularnie Tajemnicą Szczęścia, cieszy się od wielu lat
zainteresowaniem poszczególnych osób i różnych środowisk kościelnych. Hierarchowie katoliccy
udzielali im kilkakrotnie swojej aprobaty, jak to wynika z powyższego opisu. Również dla
przekładu polskiego władza kościelna wyraziła swoją zgodę.

Zasady
Praktykowanie Tajemnicy szczęścia polega na codziennym, trwającym przez rok odmawianiu
wszystkich piętnastu modlitw, co zajmuje ok. 20 minut każdego dnia.

Obietnice
Chrystus w czasie objawienia św. Brygidy w formie obietnicy miał również dodać, że ktokolwiek
zmówi te modlitwy podczas roku:
1. Uwolni 15 dusz ze swej rodziny z czyśćca.
2. 15 sprawiedliwych spośród krewnych zostanie potwierdzonych i zachowanych w łasce.
3. 15 grzeszników spośród krewnych zostanie nawróconych.
4. Osoba, która zmówi te modlitwy, osiągnie pewien stopień doskonałości.
5. Już na 15 dni przed śmiercią będzie przeżywała szczery żal za wszystkie popełnione grzechy z
świadomością ich ciężkości.
6. Na 15 dni przed śmiercią dam jej Moje najświętsze Ciało, ażeby przez Nie została uwolniona od
głodu wiecznego oraz dam jej Moją drogocenną Krew do picia, by na wieki nie doznała
dokuczliwego pragnienia.
7. Położę przed nią Mój zwycięski Krzyż jako pomoc i obronę przeciw zasadzkom nieprzyjaciół.
8. Przed jej śmiercią przyjdę do niej z Moją najdroższą i ukochaną Matką.
9. Przyjmę z dobrocią jej duszę i zaprowadzę do wiecznej radości.
10. Zaprowadziwszy ją tam, dam jej kosztować z przedziwnej studni Mojej Boskości, czego nie
uczynię tym, którzy nie odmawiali tych czy podobnych modlitw.
11. Trzeba wiedzieć, że choćby ktoś żył przez 30 lat w grzechu, lecz potem skruszonym sercem
odmawiałby pobożnie te modlitwy albo przynajmniej powziął postanowienie ich odmawiania, Pan
mu odpuści jego grzechy.
12. Obroni go przed zgubnymi pokusami.
13. Zachowa mu pięć zmysłów.
14. Uchroni go przed nagłą śmiercią.
15. Uwolni jego duszę od kar wiecznych.
16. Człowiek ten otrzyma wszystko, o co poprosi Pana Boga i Najświętszą Pannę.
17. Jeśliby ktoś żył zawsze według woli Boga i musiałby umrzeć przedwcześnie, życie jego
zostanie przedłużone.
18. Ktokolwiek zmówi te modlitwy, uzyska za każdym razem odpust cząstkowy.
19. Człowiek ten otrzyma zapewnienie, że cieszyć się będzie szczęściem chórów anielskich.
20. Każdy, kto by innych nauczył tych modlitw, nie będzie nigdy pozbawiony radości i zasługi, ale
one trwać będą wiecznie.
21. Tam, gdzie odmawia się te modlitwy, Bóg jest obecny swoją łaską.

MODLITWY

PIERWSZA MODLITWA

1 Ojcze nasz...
(Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.)
1 Zdrowaś Maryjo...
(Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i
błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się
za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.)

O Jezu Chryste! Słodkości odwieczna wszystkich obejmujących Cię miłością.
Radości przewyższająca wszelkie szczęście i oczekiwanie, prawdziwe Zbawienie i
Nadziejo każdego grzesznika. Ty, który objawiłeś, że największym Twoim
zadowoleniem jest być między ludźmi, tak, że z miłości dla nich po upływie
zapowiedzianych czasów przyjąłeś naturę ludzką, wspomnij sobie, o Jezu, wszystkie
cierpienia zniesione od chwili poczęcia, a zwłaszcza w czasie swojej świętej Męki,
jak to przewidziała odwieczna myśl Boża i jak zdecydowała wola Najwyższego.
Wspomnij sobie, Panie że urządzając Wieczerzę Eucharystyczną wraz z uczniami, po
umyciu im nóg, dałeś swoje Najświętsze Ciało i Drogocenną Krew, a udzielając
pociechy ze właściwą sobie dobrocią przepowiedziałeś bliską swoją Mękę.
Wspomnij na smutek i gorycz, które w udręczonej Duszy odczułeś, wyznając wobec
najbliższego otoczenia: ”Smutna jest dusza moja aż do śmierci”. Wspomnij wszystkie
obawy, niepokoje i boleści, które Twoje delikatne Ciało znosiło przed
ukrzyżowaniem, kiedy po odprawieniu po raz trzeci modlitwy, oblewając się
Krwawym Potem, zostałeś zdradzony przez swojego ucznia Judasza, aresztowany
przez wybrany naród, oskarżony przez fałszywych świadków, niesprawiedliwie
sądzony przez trzech sędziów, tuż przed uroczystym świętem Wielkanocy, czyli
Paschy. Wspomnij, że przywiązano Cię do słupa i rozdarto Ciało biczami, że byłeś
obnażony z własnych szat i odziany w inny strój na pośmiewisko, że Cię
ukoronowano cierniami, do ręki włożono trzcinę, zasłonięto oczy i twarz, że Cię
policzkowano i obrzucono obelgami. Na pamiątkę tych wszystkich zniewag i boleści,
które wycierpiałeś w okresie poprzedzającym Mękę Krzyża, daj mi przed nadejściem
śmierci przeżyć prawdziwą skruchę serca, szczerą i całkowitą spowiedź, odprawić
godne zadośćuczynienie i otrzymać odpuszczenie wszystkich grzechów. Amen.

DRUGA MODLITWA

1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...

O Jezu! Prawdziwa wolności Aniołów, Raju niezmąconego szczęścia, wspomnij
sobie na odrazę i smutek, które odczułeś, kiedy nieprzyjaciele otoczyli Cię jak
wściekłe lwy i tysiącami zniewag, policzkowaniem, kaleczeniem i innymi
wymyślnymi udrękami prześcigali się w zadawaniu cierpień. Ze względu na te
tortury i stek obelżywości, błagam Cię, Boski Zbawicielu, wyzwól mnie z więzów
wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, a roztaczając błogosławioną
opiekę prowadź drogą doskonałości do zbawienia wiecznego. Amen.

TRZECIA MODLITWA

1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...

O Jezu! Stworzycielu nieba i ziemi, którego żadna rzecz nie może ograniczyć, ani
objąć. Ty, który ogarniasz i zespalasz wszystko swoją potęgą, wspomnij sobie na
gorzką boleść, którą odczuwałeś, kiedy kaci, przywiązując Twoje święte ręce i nogi
do krzyża, przeszyli je na wylot grubymi, stępionymi gwoździami. Rozciągając Cię z
niesłychanym okrucieństwem na krzyżu, nie syci Twych cierpień, miotali obelgi na
wszystkie strony i dając upust swojej wściekłości, powiększali Twoje Rany przez
zadawanie dodatkowych katuszy. Ze względu na ogrom cierpień, których
doświadczyłeś podczas ukrzyżowania, daj mi Twoją świętą bojaźń i Twoją
prawdziwą miłość. Amen.

CZWARTA MODLITWA

1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...

O Jezu! Lekarzu niebieski, wyniesiony na krzyżu, by nasze rany uleczyć Twoimi,
wspomnij na obicia i złamania, jakich doznałeś w swoich członkach, tak że każdy z
nich został w jakiś sposób naruszony. Od stóp do głowy nie znaleziono miejsca na
Twoim Ciele, które nie byłoby pokryte raną. W takim stanie poniżenia, zapominając
o własnych cierpieniach, nie przestawałeś modlić się do Ojca za nieprzyjaciół
słowami: ”Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”. Na mocy tego
bezgranicznego Miłosierdzia i na pamiątkę owej boleści, spraw, żeby pamięć o
Twojej gorzkiej Męce przywiodła nas do doskonałej skruchy i przyniosła
odpuszczenie wszystkich popełnionych grzechów. Amen.

PIĄTA MODLITWA

1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...

O Jezu! Zwierciadło odwiecznego Blasku, wspomnij na smutek, którego doznałeś,
kiedy w świetle Boskiego poznania, rozważając nad przeznaczeniem tych, którzy
mieli być odkupieni dzięki zasługom Twojej świętej Męki, widziałeś zarazem tłumy
skazanych, którzy szli na potępienie z powodu niezliczonych grzechów. Żal Ci było
tych nieszczęśliwych ludzi zgubionych i zrozpaczonych. Przez to bezgraniczne
współczucie, a zwłaszcza przez wzruszającą dobroć okazaną skruszonemu łotrowi
współukrzyżowanemu na Golgocie, kiedy Mu powiedziałeś: ”Dziś ze mną będziesz
w raju”, błagam Cię o słodki Jezu, okaż miłosierdzie mnie grzesznemu w godzinę
śmierci. Amen.

SZÓSTA MODLITWA

1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...

O Jezu! Łaskawy i upragniony Królu, wspomnij na boleść, którą odczułeś, przykuty
do krzyża, zostałeś na tym drzewie hańby wyśmiany i wzgardzony. Wszyscy Twoi
krewni i przyjaciele opuścili Cię z wyjątkiem ukochanej Matki, która stała wiernie
przy Tobie podczas konania. Ty zaś poleciłeś Ją swojemu wiernemu Uczniowi,
mówiąc do Najświętszej Maryi Panny: ”Niewiasto, oto syn Twój!” i do świętego
Jana: ”Oto Matka Twoja!” Błagam Cię, o mój Zbawicielu, przez miecz boleści, który
ongiś przeszył duszę Twojej Najboleśniejszej Matki, współczuj ze mną we
wszystkich utrapieniach i doświadczeniach, zarówno cielesnych jak i duchowych,
abym je wszystkie przezwyciężył w życiu a zwłaszcza w ostatniej godzinie
przed nadejściem śmierci. Amen.

SIÓDMA MODLITWA

1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...

O Jezu! Źródło niewyczerpanej litości, który z głęboką miłością wypowiedziałeś na
krzyżu tęsknotę: ”Pragnę!” Było to pragnienie zbawienia rodzaju ludzkiego. Proszę
Cię, o mój Odkupicielu, rozpal pragnienia naszych serc, byśmy wytrwale dążyli do
doskonałości. Wygaś w nas całkowicie pożądliwość ciała i żądze światowe. Amen.

ÓSMA MODLITWA

1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...

O Jezu! Słodyczy serc, niepojęta Dobroci, przez gorzką żółć i ocet, których
skosztowałeś na krzyżu z miłości ku nam, spraw, byśmy godnie przyjmowali Twoje
Ciało i Twoją bezcenną Krew, lekarstwo i pociechę naszych dusz, w czasie
ziemskiego pielgrzymowania i w godzinie śmierci. Amen.

DZIEWIĄTA MODLITWA

1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...

O Jezu! Cnoto królewska, Radości ducha, wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy
zatopiony w smutku z powodu zbliżającej się śmierci, znieważony, wykpiony przez
wybrany naród, opuszczony przez Ojca Twego, wołałeś głośno: ”Boże Mój, Boże
Mój, czemuś Mnie opuścił?” Zaklinam Cię, o mój Zbawicielu, przez doznaną trwogę,
abyś mnie nie opuścił podczas cierpienia i trwogi, jakie wywołuje zbliżająca się
śmierć i sąd Boży. Amen.

DZIESIĄTA MODLITWA

1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...

O Jezu! Który jesteś Początkiem i Końcem wszystkich rzeczy, Życiem i Szczytem
cnót, wspomnij sobie, że ze względu na mnie zostałeś pogrążony w niezmierzonych
boleściach. Przez ten bezmiar cierpień, spowodowany okrutnymi Ranami, które
zadały grzechy świata, naucz mnie zachować z prawdziwą Miłością Twoje
przykazania, bo one dla tych, którzy Cię kochają, są łatwą i jedyną drogą do
zbawienia. Amen.

JEDENASTA MODLITWA

1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...

O Jezu! Niezgłębione źródło Miłosierdzia, błagam Cię z uwagi na pamięć o Twoich
Ranach, których dojmujący ból doszedł do szpiku kości i wypełnił wszystkie
wnętrzności, wyrwij mnie nędznego z grzechów i ukryj w głębi tych Ran przed
zagniewanym Obliczem Sprawiedliwości, aż minie Twe oburzenie i słuszny gniew.
Amen.

DWUNASTA MODLITWA

1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...

O Jezu! Zwierciadło prawdy, Miłości, zwieńczająca wszystkie siły ducha, Znaku
jedności, rozdarty i umęczony obfitym upływem godnej uwielbienia Krwi, wspomnij
na niezliczone Rany, które okryły Cię od stóp do głowy. O niezmierna i totalna
boleści, którą znosiłeś w swym dziewiczym ciele z miłości ku nam. Jezu Chryste, co
mogłeś nadto dla mnie uczynić? Czego jeszcze nie dokonałeś? Zaklinam Cię, o mój
Zbawicielu, wszystkie swoje Rany znacz drogocenną Krwią w moim sercu, abym
mógł w nim ustawicznie czytać boleść i miłość Twoją. Spraw, aby przez moje
przylgnięcie do Twojej Męki zaznaczył się w mojej duszy owoc Twych cierpień.
Niech Twoja miłość wzrasta w niej codziennie do czasu, aż stanę przed Tobą. Skarbie
wszystkich dóbr i wszystkich radości. O słodki Jezu, daj mi w życiu wiecznym to,
o co Cię błagam. Amen.

TRZYNASTA MODLITWA

1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...

O Jezu! Odwieczna Potęgo, Królu nieśmiertelny i niezwyciężony, wspomnij na
boleść, którą znosiłeś, kiedy opuściły Cię wszystkie siły, zarówno ciała jak i ducha,
kiedy skłaniając głowę oświadczyłeś: ”Wykonało się”. Błagam Cię, Panie Jezu, przez
zupełne wyczerpanie i przygniatający niepokój, jakich doznałeś przed dopełnieniem
dzieła Odkupienia, zmiłuj się nade mną w ostatniej godzinie życia, kiedy dusza moja
będzie w udręce, a serce pełne trwogi. W Tobie ufność pokładam. Amen.

CZTERNASTA MODLITWA

1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...

O Jezu! Jedyny Synu Ojca, Blasku i Wyrazie Jego Istoty, wspomnij na serdeczne i
pokorne polecenie się Ojcu w ufnej wypowiedzi: ”Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha
mego”. I wtedy skonałeś. Ale choć całe ciało okaleczałe i zbroczone Krwią, oddając
ostatnie tchnienie, przestało żyć, Twa Boska moc otworzyła źródło Miłosierdzia i
wylała zdroje łask odkupieńczych dla ludzkości. Przez tę drogocenną śmierć i
wszystkie jej okoliczności, błagam Cię, Królu Świętych, wzmocnij mnie i pomóż w
walce przeciw szatanowi, ciału i krwi, ażebym umarły dla świata żył tylko Tobą i dla
Ciebie. Proszę gorąco, przyjmij w godzinę śmierci moją pielgrzymią i wygnańczą
duszę u bram wieczności. Amen.

PIĘTNASTA MODLITWA

1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...

O Jezu! Usymbolizowany w życiodajnej, rajskiej winorośli, wspomnij na obficie
broczącą Krew, która popłynęła hojnie z Twego Ciała jak wino z dojrzałych gron w
tłoczni. Przebity włócznią żołnierza, wylałeś wszystką Krew i Wodę do ostatniej
kropli. Wisząc wysoko na krzyżu z opadłą Najświętszą Głową, stałeś się jak pęk
zeschniętej mirry, bezwładny, odrętwiały, bez śladu życia na zewnątrz i we wnętrzu
Ciała, aż do szpiku kości. Przez gorzką Mękę i przez wylaną drogocenną Krew,
Błagam Cię, o słodki Jezu, zrań moje serce łaską, ażeby łzy pokuty i miłości stały się
dla mnie dniem i nocą tak potrzebne, jak chleb powszedni. Nawróć mnie całkowicie
do Siebie, aby me serce utworzyło dla Ciebie stałe mieszkanie, aby moja mowa
była Ci miła, a koniec życia uwieńczony nadzieją spotkania się z Tobą w raju, gdzie
mógłbym Cię chwalić i błogosławić na wieki wraz ze wszystkimi Świętymi. Amen.

źródło: www.saintbirgitta.com

_________________
Jeśli kiedyś jakiś facet złamał kobiecie skrzydła, to później zostaje jej latanie na miotle


 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 20 cze 2012, o 13:08 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 13 maja 2012, o 10:18
Posty: 179
Lokalizacja: centrum Polski
Podziękowań: 30
Odmawiałam kiedyś te modlitwy.Było to jakieś 20 lat temu.Wymagają bardzo dużego poświęcenia bo trzeba je odmawiać codziennie przez rok ale warto bo człowiek czuję się wtedy tak jakby komuś pomógł.Chodzi mi przede wszystkim o te dusze w czyścu.Polecam
Pozdrowienia


 Zobacz profil  
 
Odpowiedz w temacie


Przyjaciele: dobrysennik.pl
Centrum pobierania

Witaj na Naszym forum o tematyce - rozwój osobisty i duchowy. Porozmawiasz tutaj z użytkownikami na tematy niezwykłe. Warto również sprawdzić aktualny horoskop na cały rok 2013 razem z przesłaniem anielskim dla każdego znaku zodiaku! Oprócz tego nasi użytkownicy pomogą zinterpretować twój sen oraz zagłębią Cię w tematykę rozwoju osobistego, spraw związanych z duchowością, jak i również ezoteryką. Sprawdzisz także znaczenie snu w naszym własnym senniku online, w którym podyskutujesz z użytkownikami.
Regulamin, polityka prywatności i kontakt
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group | phpBB SEO | Spolszczenie: phpbb3.pl
Copyright © 2012 by WrotaRozwoju.PL